چهارشنبه 20 فروردين 1399 14 شعبان 1441 8 آوریل 2020

خدمات مربوط به دفتر امور سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی

دفتر امور سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی

04137843911
آذربایجان شرقی - شهرستان ملکان - بلوار شمالی - فرمانداری ملکان
مشاهده