شنبه 16 آذر 1398 09 ربيع الثاني 1441 7 دسامبر 2019

خدمات مربوط به دفتر هماهنگی امور اقتصادی و جذب و حمایت سرمایه گذاری

دفتر هماهنگی امور اقتصادی و جذب و حمایت سرمایه گذاری

04137843911
آذربایجان شرقی - شهرستان ملکان - بلوار شمالی - فرمانداری ملکان
مشاهده