يکشنبه 24 شهريور 1398 15 محرم 1441 15 سپتامبر 2019

خدمات مربوط به دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

04137843911
آذربایجان شرقی - شهرستان ملکان - بلوار شمالی - فرمانداری ملکان
مشاهده