پرتال استانداری آذربایجان شرقی
تاریخ : دوشنبه 21 مهر 1399
کد 71

افزایش 250 تن آرد نانوایی ها در شهرستان ملکان و افزایش شیفت کاری نانوایی ها.

افزایش 250 تن آرد نانوایی ها در شهرستان ملکان و افزایش شیفت کاری نانوایی ها.

با توجه به مشکل کمبود نان در شهرستان ملکان در روزهای گذشته، آقای محمدی فرماندار شهرستان ملکان امروز از افزایش 250 تن سهمیه آرد در شهرستان ملکان خبر داد و متعاقب آن مقرر گردید از امروز برخی از نانوایی های شهری و روستایی شهرستان ملکان در دوشیف کار کنند.
افزایش 250 تن آرد نانوایی ها در شهرستان ملکان و افزایش شیفت کاری نانوایی ها.
با توجه به مشکل کمبود نان در شهرستان ملکان در روزهای گذشته، آقای محمدی فرماندار شهرستان ملکان امروز از افزایش 250 تن سهمیه آرد در شهرستان ملکان خبر داد و متعاقب آن مقرر گردید از امروز برخی از نانوایی های شهری و روستایی شهرستان ملکان در دوشیف کار کنند.
در همین راستا بازرسی های متعددی از نانوایی های شهرستان ملکان در قالب چند اکیپ انجام شد که در یکی از گروه های بازرسی در شیفت بعد از ظهر، فرماندار محترم شهرستان به همراه معاون عمرانی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شخصا از شرایط پخت نان در نانوایی ها بازدید نمودند. وی همچنین در این بازدید ها به لزوم رعایت نکات بهداشتی از جمله زدن ماسک توسط مردم و نانوایان را مورد تاکید قرار دادند.
 
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 21 مهر 1399
  • توسط کاربر روابط عمومی ملکان